بهرام رحمانی
معرفی کتاب "سفاهت در فدرت دینی و جنایت در قدرت دولتی

سمینار "قدرت سیاسی و خشونت در اسلام" در برلین با شرکت فریار اسدیان، بهرام رحمانی و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش​های اجتماعی ایران" در تاریخ ۳۰ اوت ۲۰۱٤ برگزار شد.