شهروز رشید
هلاک شعر به گاه دین­ورزی (از ویژگی­های "ادبیات رستگاری")

سمینار "دولت دینی و جنبش لائیسیته در ایران" در برلین با مازیار فرحبخش، شهروز رشید و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش​های اجتماعی ایران" در تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۱۵ برگزار شد