ناصر پایدار
راهبرد لنینی مبارزه ­ی طبقاتی و جنبش کارگری جهانی

سمینار "جامعه شناسی انتقادی و انقلاب اکتبر" در برلین با شرکت هما پنداشته، ناصر پایدار و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش های اجتماعی ایران" در تاریخ ۱۰ جولای ۲۰۱٦ برگزار شد