دکتر فرشید فریدونی
قانون ارزش، سرمایه‏ی دولتی و کار مزدی ـ نقدی بر اقتصاد سیاسی بلشویسم

سمینار "صدمین سالگرد انقلاب اکتبر" در برلین با شرکت هما پنداشته، فرزین خوشچین و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش​های اجتماعی ایران" در تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۱۷ برگزار شد.